POWIADOMIENIA WEB PUSH
DLA TWOICH UŻYTKOWNIKÓW

Trzy powody, dla których powinieneś korzystać z powiadomień WEB PUSH

Po pierwsze jeżeli chcesz poinformować swoich klientów o nowościach na swojej stronie internetowej, lub o promocjach i nowych produktach na swoim sklepie internetowym. Nie musisz wymagać od użytkownika podania adresu email, a następnie wysyłać wiadomości email, które wysłane w nieprawidłowy sposób zapewne trafią do katalogu SPAM. Wiadomość email może zostać niezauważona w gąszczu innych wiadomości. Powiadomienie WEB PUSH jest podejściem bardziej indywidualnym i nie jest wysyłane w taki sposób jak wiadomości email.

Zbieranie statystyk o działaniach twoich klientów

Drugą zaletą jest tworzenie dokładnych i precyzyjnych statystyk. Kiedy wyślesz powiadomienie użytkownik musi wykonać akcję. Bez wykonania akcji, czyli kliknięcia lub zamknięcia okna powiadomienia. Powiadomienie WEB PUSH nie zniknie i będzie wyświetlane w dalszym ciągu twojemu klientowi.

Wszystkie wykonane czynności zostaną zarejestrowane, dzięki czemu dowiesz się ilu użytkowników wykonało daną akcję. Dodatkowo, dzięki notif, posiadasz informację, na temat liczby wyświetleń danego powiadomienia.

Świadomy wybór i zgoda na otrzymywanie powiadomień

Użytkownik świadomie podejmuję decyzję na temat otrzymywania powiadomień, więc jest zainteresowany informacjami, produktami z twojej strony, sklepu internetowego. Należy pamiętać, aby nie wysyłać powiadomień za każdy razem kiedy dodasz nowy wpis na blogu, nowy produkt na sklepie. Klient w bardzo prosty sposób może zrezygnować z twoich powiadomień, a przywrócenie zezwolenia na otrzymywanie powiadomień nie jest taką prostą czynnością.

Notif nie wymusza na użytkowniku podejmowania decyzji po wejściu na twoją stronę. Takie działanie najczęściej powoduje odrzucenie pozwolenia na wysyłanie powiadomień. Użytkownik, który nie zdążył zapoznać się z informacjami na twojej stronie na wstępie otrzymuje pytanie czy chce otrzymywać powiadomienia WEB PUSH. Sam przyznasz, że nie jest to rozsądne podejście.